forbot

Kaztransformator, TOO

+7 (771) 758-19-41
  • Kaztransformator, TOO
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Bộ chia, phân phối
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Bộ chia, phân phối
1.01 KZT(1.01 USD)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 10 c
Giá rung đổ bê tông cốt sắt
Custom order | Wholesale and retail 
Nhóm: Giá rung đổ bê tông cốt sắt
28500 KZT(1.01 USD)
Wholesale: 27000 KZT(1.01 USD) từ 2 c
Các thiết bị điện
Custom order | Wholesale and retail 
Nhóm: Các thiết bị điện
1.01 KZT(1.01 USD)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 10 c
Các sản phẩm bê tông cốt thép
Custom order | Wholesale and retail 
Nhóm: Các sản phẩm bê tông cốt thép
1.01 KZT(1.01 USD)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 10 c
Trạm biến áp
Custom order | Wholesale and retail 
Nhóm: Trạm biến áp
1.01 KZT(1.01 USD)
Wholesale: 1.01 KZT(1 USD) từ 2 c
Máy bíến thế công suất lớn
Custom order | Wholesale and retail 
Nhóm: Máy bíến thế công suất lớn
328987 KZT(1.01 USD)
Wholesale: 327000 KZT(1.01 USD) từ 2 c
Công tắc đầu cuối
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Công tắc đầu cuối
1.01 KZT(1.01 USD)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 10 c
Công tắc đầu cuối
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Công tắc đầu cuối
1.01 KZT(1.01 USD)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 10 c
Công tắc đầu cuối
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Công tắc đầu cuối
1.01 KZT(1.01 USD)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 10 c
Công tắc đầu cuối
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Công tắc đầu cuối
1.01 KZT(1.01 USD)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 10 c
Công tắc đầu cuối
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Công tắc đầu cuối
1.01 KZT(1.01 USD)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 10 c
Công tắc đầu cuối
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Công tắc đầu cuối
1.01 KZT(1.01 USD)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 10 c
Liên hệ

Địa chỉ

Kazakhstan,  Almaty,  050061,  av. Ryskulova, 99 (ug. st. Moskvina)

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

ICQ:
431721151

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Kaztransformator, TOO. Tất cả thông tin về Kaztransformator, TOO tại Almaty (Kazakhstan).